Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu

Adam öldürmeye teşebbüs suçu Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan ve Kişilere Karşı İşlenen Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç tipidir. Bu suç tipi TCK 35’te belirtilen suça teşebbüs şartlarının sağlanması ile birlikte oluşur.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Oluşması

Adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşması için failin, mağdurun şahsına yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor olması gerekmektedir. Burada işlemeye kast ettiği suçun elverişli hareketlerini gerçekleştirip elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaz ise adam öldürmeye teşebbüs suçu gerçekleşmiş olacaktır. Yani kast, failin amacı, insan öldürmek olacak iken elinde olmayan sebep nedeniyle bunu gerçekleştirememiş olmalıdır. Adam öldürmeye teşebbüs suçunda yargıtay birtakım koşullar koymuştur. Bunlardan bazıları; tarafların aralarında bir husumetin varlığı, failin suçu işlediği sırada kullandığı suç aletinin öldürmeye elverişli olup olmaması, varsa mağdurun vücudunda meydana gelmiş olan yaraların vücuttaki yerleri veya nasıl oluştukları, yaraların sayısı ve büyüklüğü, olayın neden oluştuğu ve nasıl geliştiği gibi pekçok durumu Yargıtay ölçüt olarak kullanmaktadır.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Şartları

Adam öldürmeye teşebbüs suçunun şartları teşebbüs hükümlerine göre belirlenecektir. Buna göre öncelikle olayda failin öldürme amacının bulunup bulunmadığına, öldürme sonucunu doğurabilecek bir eylem oluşabilecek olması gerekmektedir. Eğer mağdur yaralandıysa yara aldığı bölgeler, yaralamanın şiddeti vs. de adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşup oluşmadığı hakkında mahkemeye bilgi verecek nitelikte olacaktır. Bunun dışında varsa tarafların geçmişte aralarında yaşanan husumet durumuna veya yine varsa tehdit ile ilgili durumlara da bakılarak adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşup oluşmadığına bakılacaktır. Olay değerlendirilirken bakılacak olan en önemli husus olayın niteliğidir. Örnek verecek olursak silahla kişinin ayağına sıkan kişinin karşı tarafın şeker hastası veya kan kaybı ile ilgili durumlardan dolayı ölme gibi bir durumu yok ise burada maksadın yalnızca yaralama olduğu görülmektedir ve Kasten Adam Yaralama Suçu kapsamında değerlendirilecektir. Ancak kişi, mağduru birden fazla şekilde ve hayati risk oluşturabilecek yerlerinden bıçaklarsa burada ölüm durumu gerçekleşmezse, kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu işlenmiş sayılacak ve bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu gibi olaylarda çoğunlukla yaralama eylemi de gerçekleştiği için hakim olayın niteliğine göre işlenişine göre veya fail-mağdurun aralarındaki duruma göre karar vermektedir.  

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası

Adam öldürmeye teşebbüs suçunun cezası kanunda tam olarak belirlenmemiştir. Olayın mahiyetine göre mahkemece karar verilecektir. Çoğu kez adam öldürmeye teşebbüs suçu davası Asliye Hukuk Mahkemesinin yaralama diye önüne gelen dosyalarda yapılan araştırma sonucu Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıp kendisini yetkisiz kabul etmesiyle ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermesiyle oluşur. Adam öldürmeye teşebbüs suçu bir teşebbüs suçu olduğu için verilecek olan cezaya ilişkin eğer Adam Öldürme Suçu, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını gerektiren bir eylem ise burada teşebbüste kalan eylem için verilecek olan ceza 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası iken, Müebbet Hapis Cezasını gerektirecek eylemlerle suçu işlemiş ise fail burada verilecek olan hapis cezası 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde olacaktır.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Zamanaşımı Süresi

Adam öldürmeye teşebbüs suçunda zamanaşımı süresi TCK 66’da belirtilmiştir. Bu zamanaşımı sürelerine göre 5 yıldan 20 yıla kadar olan hapis cezalarında dava zamanaşımı süresi, 20 yıldan aşağı olmayan hapis cezalarında kamu davası açılabilmesi için gerekli olan dava zamanaşımı süresi 20 yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda kamu davası açılması için dava zamanaşımı süresi 25 yıldır.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Adam öldürmeye teşebbüs suçunda yetkili ve görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir.