Vakif Evladı Ne Demektir ?

Eski hukukumuzda vakıflar, amaçlarına göre pek çok çeşitlere ayrılır. Bunlardan biri de “Evlediye  Vakıflarıdır. Bu vakıfları, “Aile Vakfı”, “Zürrî” ve “Ehli’ vakıflardan ayıran bazı özellikler vardır.

“Aile Vakfı”, evlad, ahfad ve sair aile efradının yaranna yapılan bir vakıftır. Medenî Kanunumuzun 322. maddesinde ele alınan bu vakıf, aile fertlerinin eğitim ve öğretimi, donatım ve desteklenmesi gibi gayelere yöneliktir. “Zürrî” vakıflar, geliri, vâkıfın kendi veya başka bir şahsın evladına ve evladının evladına tahsis ettiği vakıflardır. “Ehlf vakıflar ise, amaçları yönünden daha geniş olup geliri, evlada, evladın evladına, akraba ve teallükata tahsis edilen vakıflardır. Bu vakıflann mukabili “Hayrf vakıflardır. Evladiye vakıflara gelince, geliri, evlada ve evladın evladına… meşrut olan (şart kılınan) vakıflara bu isim verilmektedir. Buradaki “evlad” kapsamına erkek ve kız çocuklar girmektedir; fakat Medenî Kanunumuzda yer alan “evlatlık” girmemektedir. Çünkü Medenî Kanunumuzdaki evlat edinme müessesesi, eski hukukumuzda mevcut değildir. Evladiye vakıflarda bir tertib (sıralama) varsa ona uyulması gerekir. Meselâ gelir, önce evlada, sonra evladın evladına sıra ile tahsis edilmişse, birinci kuşaktan evlat var iken ikinci kuşaktan olan evlada, yani torunlara gelirden pay verilmez