K.V.K.K. & GDPR ÇÖZÜMLERİMİZ

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), verisi bulunan ilgili kişiye ve kişinin verisinden sorumlu olan ve veriyi işleyen gerçek veya tüzel kişilere bazı haklar vermektedir veya yaptırımlar uygulamaktadır. Kurumların ve Şirketlerin KVKK kapsamında veriyi korumak ve yönetmek için uyması gereken kurallarda çözüm danışmanlığı yapılmaktadır